System Identyfikacji Wizualnej

Zgodnie z zarządzeniem rektora z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej każda jednostka naukowa zobowiązana jest do przestrzegania standardów tworzenia stron internetowych, plakatów, prezentacji multimedialnych. Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie biuletynu informacji publicznej Tematy graficzne

Aby prezentacje przygotowywane przez Państwa były zgodne z wymogami, jakie stawia nam Uniwersytet, przygotowaliśmy dla Państwa tematy graficzne do prezentacji:

PowerPoint

Szablon do programu PowerPoint stworzony na podstawie grafik udostępnianych na stronie Uniwersytetu. Aby skorzystać z tematu przy tworzeniu prezentacji należy:

1. Office XP - kliknąć Nowy, a następnie na bocznym panelu wybrać opcje Z szablon projektu i kliknąć na przycisk Przeglądaj, który znajduje się na dole strony. Wskazujemy na pobrany przez nas plik.

2. Office 2010 - klikamy PlikNowyNowy z istniejącego oraz wybieramy pobrany plik.

Najważniejsze informacje odnośnie standardów dotyczących prezentacji multimedialnych oraz stron internetowych można znaleźć w krótkiej prezentacji

Beamer (latex)

Tematy graficzne do beamera zostały przygotowane w dwóch wersjach - niebieskiej (UWr_blue) oraz białej (UWr_white).

Windows

Należy pobrać plik zip, rozpakować oraz uruchomić Instalator.exe.

W przypadku problemów z instalacją należy pobrać i rozpakować plik. Wypakowany folder AppData skopiować do swojego folderu domowego C:\Użytkownicy\nazwaProfilu\ . Potwierdzamy scalenie pliku.

Na koniec zostaje odświeżenie bazy danych MIKTeX'a. Robimy to klikając na windowsowy przycisk Start→Miktex 2.x→Maintenance (Admin)→Settings (Admin), po czym klikamy Refresh FNDB.

Linux

Należy pobrać spakowane archwium, a po rozpakowaniu uruchomić install.run

Wszelkie uwagi oraz problemy z instalacją tematów graficznych proszę kierować do nas przez System zgłoszeń

ift/siw.txt · Last modified: 2019/09/22 19:54 by kcach
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0