Centralna drukarka Instytutowa Canon

Korzystanie

Aby wydrukować zadania drukowania wysłane na drukarkę Canon iR-ADV 4525 należy

 • zalogować się na panelu dotykowym drukarki,
 • w głównym menu wybrać polecenie Print/Drukuj,
 • na wyświetlonej liście zaznaczyć zadania do wydrukowania i nacisnąć przycisk Start Printing/Rozpocznij drukowanie,
 • wylogować się.

Można również drukować pliki PDF bezpośrednio z nośnika USB (pendrive, dysk zewnętrzny). W tym celu należy

 • Podłączyć nośnik danych do gniazda USB drukarki,
 • zalogować się na panelu dotykowym drukarki,
 • w głównym menu wybrać polecenie Access Stored Files/Dos. do zapisa. plików,
 • wybrać opcję Memory media/Nosnik pamięci,
 • na liście zawartości nosnika wybrać żądany plik PDF i nacisnąć przycisk Print/Drukuj,
 • po zakończeniu wszystkich czynności odłaczyć nośnik USB i wylogować się.

Instalacja drukarki instytutowej w systemie

Metoda 1

W celu zainstalowania sterowników i dokonania właściwej konfiguracji drukarki w systemie należy się zwrócić do administratorów (pok. 513, tel. 9402).

Metoda 2

Samodzielna instalacja i konfiguracja:

Informacje ogólne
Nazwa/typ drukarki: Canon imageRUNNER ADVANCE 4525i, nazwa skrótowa: Canon iR ADV 4525
Adres sieciowy drukarki: ncanon.ift.uni.wroc.pl, TCP/IP: 156.17.88.60
Typ sterownika: UFT II

Uwaga: nazwa użytkownika na drukarce powinna być taka sama, jak nazwa użytkownika w systemie, w którym instalowany jest sterownik. Tylko w systemach z rodziny Windows w konfiguracji sterownika można podać inną nazwę użytkownika drukarki.

Windows
 • Pobrać sterownik drukarki Canon iR ADV 4525: sterowniki Windows
 • Pobrany plik .exe należy uruchomić, by rozpakować zawarty w nim folder.
 • Wejść do wypakowanego folderu i uruchomić program Setup.exe z katalogu 32BIT lub x64, zależnie od posiadanej wersji systemu Windows.
 • W systemowym kreatorze dodawania drukarki należy wybrać opcję dodania drukarki sieciowej, używając podanego wyżej adresu sieciowego lub adresu IP.
 • W okienku wyboru sterownika drukarki należy wybrać Canon iR ADV 4525/4535 UFR II.
Linux
 • Pobrać sterownik drukarki Canon iR ADV 4525: sterowniki Linux
 • Pobrany plik .tar.gz należy rozpakować.
 • W konsoli/terminalu przejść do folderu linux-UFRII-drv-v340-uken i uruchomić znajdujący się tam skrypt install.sh z uprawnieniami administratora systemu, np. za pomocą polecenia sudo bash ./install.sh
 • W systemie zostaną zainstalowane sterowniki i narzędzia do ich konfiguracji.
 • Otworzyć systemowy program do konfiguracji drukarek lub w przeglądarce internetowej otworzyć stronę http:////localhost:631/
 • Wybrać funkcję dodawania drukarki.
 • Wybrać opcję (protokół) AppSocket/HP JetDirect i podać adres sieciowy drukarki lub podać adres URI socket://ncanon.ift.uni.wroc.pl:9100
 • W polu wyboru sterownika należy wybrać Canon iR ADV 4525/4535 UFR II (en)
 • Aby uniknąć drukowania całych czarnych stron, co może się zdarzyć w przypadku plików PDF będących obrazami (skanami), po zainstalowaniu drukarki w systemie należy w konsoli (terminalu) wydać polecenie cngplp i w otwartym okienku zaznaczyć opcję Correct Print Data (Including B&W).
ift/printer.txt · Last modified: 2020/06/04 20:11 by kcach
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0