System Identyfikacji Wizualnej

Zgodnie z zarządzeniem rektora z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej każda jednostka naukowa zobowiązana jest do przestrzegania standardów tworzenia stron internetowych, plakatów, prezentacji multimedialnych.
Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie biuletynu informacji publicznej

Tematy graficzne

Aby prezentacje przygotowywane przez Państwa były zgodne z wymogami, jakie stawia nam Uniwersytet, przygotowaliśmy dla Państwa tematy graficzne do prezentacji:

..:: PowerPoint ::..

Szablon do programu PowerPoint stworzony na podstawie grafik udostępnianych na stronie Uniwersytetu.
Aby skorzystać z tematu przy tworzeniu prezentacji należy:
1. Office XP - kliknąć Nowy, a następnie na bocznym panelu wybrać opcje Z szablon projektu i kliknąć na przycisk Przeglądaj, który znajduje się na dole strony. Wskazujemy na pobrany przez nas plik.
2. Office 2010 - klikamy Plik→Nowy→Nowy z istniejącego oraz wybieramy pobrany plik.
Najważniejsze informacje odnośnie standardów dotyczących prezentacji multimedialnych oraz stron internetowych można znaleźć w krótkiej prezentacji

..:: Beamer (latex) ::..

Tematy graficzne do beamera zostały przygotowane w dwóch wersjach - niebieskiej (UWr_blue) oraz białej (UWr_white).

:: Windows ::
Należy pobrać plik zip, rozpakować oraz uruchomić Instalator.exe.
W przypadku problemów z instalacją należy pobrać i rozpakować plik. Wypakowany folder AppData skopiować do swojego folderu domowego C:\Użytkownicy\nazwaProfilu\ . Potwierdzamy scalenie pliku.
Na koniec zostaje odświeżenie bazy danych MIKTeX'a. Robimy to klikając na windowsowy przycisk Start→Miktex 2.x→Maintenance (Admin)→Settings (Admin), po czym klikamy Refresh FNDB.

:: Linux ::
Należy pobrać spakowane archwium, a po rozpakowaniu uruchomić install.run

Wszelkie uwagi oraz problemy z instalacją tematów graficznych proszę kierować do nas przez System zgłoszeń

..:: Strona główna | Porady dla użytkowników sieci | System zgłoszeń | SIW ::..