Porady dla użytkowników sieci IFT

Centralna drukarka instytutowa Canon

Korzystanie

Aby wydrukować zadania drukowania wysłane na drukarkę Canon iR-ADV 4525 należy
 1. zalogować się na panelu dotykowym drukarki,
 2. w głównym menu wybrać polecenie Print/Drukuj,
 3. na wyświetlonej liście zaznaczyć zadania do wydrukowania i nacisnąć przycisk Start Printing/Rozpocznij drukowanie,
 4. wylogować się.
Można również drukować pliki PDF bezpośrednio z nośnika USB (pendrive, dysk zewnętrzny). W tym celu należy
 1. Podłączyć nośnik danych do gniazda USB drukarki,
 2. zalogować się na panelu dotykowym drukarki,
 3. w głównym menu wybrać polecenie Access Stored Files/Dos. do zapisa. plików,
 4. wybrać opcję Memory media/Nosnik pamięci,
 5. na liście zawartości nosnika wybrać żądany plik PDF i nacisnąć przycisk Print/Drukuj,
 6. po zakończeniu wszystkich czynności odłaczyć nośnik USB i wylogować się.

Instalacja drukarki instytutowej w systemie

Metoda 1

W celu zainstalowania sterowników i dokonania właściwej konfiguracji drukarki w systemie należy się zwrócić do administratorów (pok. 513, tel. 9402).

Metoda 2

Samodzielna instalacja i konfiguracja
Informacje ogólne
Uwaga: nazwa użytkownika na drukarce powinna być taka sama, jak nazwa użytkownika w systemie, w którym instalowany jest sterownik. Tylko w systemach z rodziny Windows w konfiguracji sterownika można podać inną nazwę użytkownika drukarki.

Windows

 1. Pobrać sterownik drukarki Canon iR ADV 4525: sterowniki Windows
 2. Pobrany plik .exe należy uruchomić, by rozpakować zawarty w nim folder.
 3. Wejść do wypakowanego folderu i uruchomić program Setup.exe z katalogu 32BIT lub x64, zależnie od posiadanej wersji systemu Windows.
 4. W systemowym kreatorze dodawania drukarki należy wybrać opcję dodania drukarki sieciowej, używając podanego wyżej adresu sieciowego lub adresu IP.
 5. W okienku wyboru sterownika drukarki należy wybrać Canon iR ADV 4525/4535 UFR II.

Linux

 1. Pobrać sterownik drukarki Canon iR ADV 4525: sterowniki Linux
 2. Pobrany plik .tar.gz należy rozpakować.
 3. W konsoli/terminalu przejść do folderu linux-UFRII-drv-v340-uken i uruchomić znajdujący się tam skrypt install.sh z uprawnieniami administratora systemu, np. za pomocą polecenia
  sudo bash ./install.sh
  W systemie zostaną zainstalowane sterowniki i narzędzia do ich konfiguracji.
 4. Otworzyć systemowy program do konfiguracji drukarek lub w przeglądarce internetowej otworzyć stronę http://localhost:631/
 5. Wybrać funkcję dodawania drukarki.
 6. Wybrać opcję (protokół) AppSocket/HP JetDirect i podać adres sieciowy drukarki lub podać adres URI socket://ncanon.ift.uni.wroc.pl:9100
 7. W polu wyboru sterownika należy wybrać Canon iR ADV 4525/4535 UFR II (en)
 8. Aby uniknąć drukowania całych czarnych stron, co może się zdarzyć w przypadku plików PDF będących obrazami (skanami), po zainstalowaniu drukarki w systemie należy w konsoli (terminalu) wydać polecenie cngplp i w otwartym okienku zaznaczyć opcję Correct Print Data (Including B&W).

DNS

Podczas konfiguracji sieci na komputerze wskazane jest wpisanie przynajmniej dwóch serwerow DNS. W przypadku awarii jednego z nich drugi zapewni poprawną pracę komputera.
W tej chwili naszą domenę obsługują trzy serwery DNS:

..:: Strona główna | Porady dla użytkowników sieci | System zgłoszeń | SIW ::..