Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ift [2019/09/24 18:29]
kcach
ift [2019/09/24 18:38] (current)
kcach
Line 1: Line 1:
-<​minimap>​ +====== ​zas.ift.uni.wroc.pl ​======
-====== ​Witamy na stronie administratorów sieci IFT ======+
  
 Na tej stronie znajdą Państwo {{ :​regulamin.pdf |regulamin}} korzystania z naszej sieci oraz kilka ważnych porad. Wszelkie pytania dotyczące działania naszej sieci prosimy kierować na adres admin@ift.uni.wroc.pl Na tej stronie znajdą Państwo {{ :​regulamin.pdf |regulamin}} korzystania z naszej sieci oraz kilka ważnych porad. Wszelkie pytania dotyczące działania naszej sieci prosimy kierować na adres admin@ift.uni.wroc.pl
ift.1569342565.txt.gz · Last modified: 2019/09/24 18:29 by kcach
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0