Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
ift [2019/09/22 11:48]
kcach created
ift [2019/09/24 18:38] (current)
kcach
Line 1: Line 1:
-====== ​Witamy na stronie administratorów sieci IFT ======+====== ​zas.ift.uni.wroc.pl ​======
  
-Na tej stronie znajdą Państwo regulamin korzystania z naszej sieci oraz kilka ważnych porad. Wszelkie pytania dotyczące działania naszej sieci prosimy kierować na adres admin@ift.uni.wroc.pl+Na tej stronie znajdą Państwo ​{{ :regulamin.pdf |regulamin}} ​korzystania z naszej sieci oraz kilka ważnych porad. Wszelkie pytania dotyczące działania naszej sieci prosimy kierować na adres admin@ift.uni.wroc.pl
  
-Informacje+==== Informacje ​=====
 Procedura przyjmowania zgłoszeń przez ZAS IFT: Procedura przyjmowania zgłoszeń przez ZAS IFT:
  
-1) Użytkownik tworzy zlecenie w naszym systemie zgłoszeń na stronie http://​ticket.ift.uni.wroc.pl podając maksymalnie dużo szczegółów odnośnie problemu+1) Użytkownik tworzy zlecenie w naszym systemie zgłoszeń na stronie ​[[http://​ticket.ift.uni.wroc.pl]] podając maksymalnie dużo szczegółów odnośnie problemu
  
 2) Przyjęcie zgłoszenia zostaje potwierdzone emailem zawierającym unikatowy numer zgłoszenia. Podając ten numer wraz z adresem mailowym na stronie zgłoszeń można otrzymać informacje na temat postępów w realizacji zgłoszenia. 2) Przyjęcie zgłoszenia zostaje potwierdzone emailem zawierającym unikatowy numer zgłoszenia. Podając ten numer wraz z adresem mailowym na stronie zgłoszeń można otrzymać informacje na temat postępów w realizacji zgłoszenia.
Line 15: Line 15:
  
 Pomocą techniczną objęty jest instytutowy sprzęt komputerowy,​ na którym użytkownik nie posiada praw administracyjnych. Pomocą techniczną objęty jest instytutowy sprzęt komputerowy,​ na którym użytkownik nie posiada praw administracyjnych.
 +
 +==== Poczta ====
 +Więcej informacji na temat poczty - [[ ift:​mail:​webclient|jak przeglądać poczte z poziomu przeglądarki ]], bądź jak skonfigurować [[ift:​mail:​desktop_client|program pocztowy ]] można znaleźć na podstronach.
ift.1569145697.txt.gz · Last modified: 2019/09/22 11:48 by kcach
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0