This is an old revision of the document!


Witamy na stronie administratorów sieci IFT

Na tej stronie znajdą Państwo regulamin korzystania z naszej sieci oraz kilka ważnych porad. Wszelkie pytania dotyczące działania naszej sieci prosimy kierować na adres admin@ift.uni.wroc.pl

Informacje Procedura przyjmowania zgłoszeń przez ZAS IFT:

1) Użytkownik tworzy zlecenie w naszym systemie zgłoszeń na stronie http://ticket.ift.uni.wroc.pl podając maksymalnie dużo szczegółów odnośnie problemu

2) Przyjęcie zgłoszenia zostaje potwierdzone emailem zawierającym unikatowy numer zgłoszenia. Podając ten numer wraz z adresem mailowym na stronie zgłoszeń można otrzymać informacje na temat postępów w realizacji zgłoszenia.

3) Maksymalny czas reakcji do trzech dni roboczych od daty potwierdzenia zgłoszenia.

Wszystkie problemy, prośby mają być zgłaszane w ten sposób. W przypadku, gdy użytkownik nie może - z powodów czysto technicznych - dokonać zgłoszenia na stronie, administrator sieci w jego imieniu zakłada odpowiednie zgłoszenie w systemie.

Pomocą techniczną objęty jest instytutowy sprzęt komputerowy, na którym użytkownik nie posiada praw administracyjnych.

ift.1569145697.txt.gz · Last modified: 2019/09/22 11:48 by kcach
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0